Navigácia
 
cesta: Titulná stránka Preteky Archív Šenkvický Valentín Propozície

Propozície

Šenkvický Valentín

16.2.2013 – 5.kolo zimnej ligy oblasti Západ

 

Dátum: 16.2.2013

Technické zabezpečenie: Klub orientačného behu Sokol Pezinok

Centrum: Šenkvice-motokrosový areál, Nádražná ul.

Klasifikácia pretekov: Otvorené denné preteky jednotlivcov s určeným poradím kontrolných stanovíšť

Kategórie: M,W –10; M,W –14; M,W –18; M,W 19–; W, M 45–; Open, RD

                    Detská – pre najmenších obrázková trať v centre pretekov

Prihlášky: do 12.2.2013 cez www.orienteeringonline.net. Od 13.2.13 na e-mail prihlasky.spe@gmail.com podľa možností usporiadateľa, akceptujte až po spätnom potvrdení.

Štartovné: MW –18, 19–, 45–     4 €

                   Open, M, W–14          3 €

                    M, W-10, RD               2 €

                   Po 12.2.2013 s prirážkou 50%


Štart: 12:00 -13:00hod ľubovoľný

Prezentácia: 10:00 – 11:00 v mieste pretekov

Vzdialenosti: parkovisko- centrum od 30 m

                       centrum- cieľ do 200 m

                       centrum- štart do 200 m

Raziaci systém: Sportident, zapožičanie 2 € za kus, v prípade nevrátenia 30 €

Mapa: 1 : 5000 „Šekvická perla” E = 2 m, autor Michal Tomašovič, stav február 2013, veľkosť A4. Mapy sú vodovzdorne upravené.

Terén: 60% motokrosový areál s veľkým množstvom nerovností, objektov, detailov, prevažne rozbitý povrch a 40% sídlisková a rodinná zástavba.

Stavba tratí: Michal Tomašovič, Miloš Paulo

Riaditeľ pretekov: Pavol Poláček

Vyhlásenie výsledkov: cca 14:30 hod

 

Upozornenie: VŠETCI ŠTARTUJÚCI SA ZÚČASTŇUJÚ PRETEKOV DOBROVOĽNE A NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ, BEZ NÁROKU NA ODŠKODNÉ PRI ZRANENÍ ALEBO ÚRAZE SPÔSOBENOM POČAS ALEBO NÁSLEDKOM TÝCHTO PRETEKOV

 

Akcie dokumentu